Category Archives: เลสิก

ไม่ต้องใช้คอนแทคเลนส์หลังเลสิก

เนื่องจากแผ่นปิดกระจกตาทำหน้าที่เป็นผ้าพันแผลตามธรรมชาติ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเลสิกจึงไม่จำเป็นต้องเย็บแผลหรือผ้าพันแผลใดๆ ผู้ป่วย PRK ไม่จำเป็นต้องเย็บแผลหรือผ้าพันแผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก PRK ไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นปิด จึงไม่มีการป้องกันตามธรรมชาติสำหรับบริเวณที่ทำการผ่าตัด ดังนั้นผู้ป่วย PRK จึงจำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์ใสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ คอนแทคเลนส์จะถูกลบออกภายในสองถึงห้าวันหลังการผ่าตัด ศัลยแพทย์หลายคนมีประสบการณ์กับเลสิกมากขึ้น เนื่องจากเลสิกเป็นขั้นตอนที่ได้รับความนิยมมากกว่าการทำ PRK ศัลยแพทย์ตาจำนวนมากจึงทำเลสิคบ่อยกว่าการทำ PRK มาก ส่งผลให้ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์กับเลสิกมากขึ้น แพทย์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งหมายความว่าการทำเลสิกอาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ผลลัพธ์ระยะยาวจะดีกว่าสำหรับเลสิก เนื่องจากการทำเลสิกทำได้บ่อยกว่า แพทย์และนักวิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลลัพธ์ระยะยาวของเลสิกมากกว่าการทำ PRK บันทึกที่เป็นที่ยอมรับจะช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ผลข้างเคียง และผลกระทบระยะยาวของเลสิคอย่างละเอียด เป็นผลให้พวกเขาอาจทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นซึ่งนำไปสู่ผลการแก้ไขการมองเห็นที่ดีขึ้น แม้ว่าการทำเลสิกตาโดยทั่วไปจะดีกว่าการทำ PRK แต่ผู้ป่วยบางรายไม่เข้าข่าย LASIK ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีกระจกตาที่บางเกินไปสำหรับกระบวนการสร้างแผ่นพับอาจได้รับการเสนอ PRK หรือขั้นตอนอื่น เช่น Epi-LASIK หรือ LASEK ซึ่งเป็นขั้นตอน “flapless” อีกสองขั้นตอน นอกจากนี้ ผู้ป่วยต้อกระจกอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับเลสิค แต่อาจเป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกหักเห ซึ่งเลนส์ธรรมชาติที่เสียหายจากต้อกระจกจะถูกแทนที่ด้วยการปลูกถ่ายเทียมที่เรียกว่าเลนส์แก้วตาเทียมระดับพรีเมียม หลังการผ่าตัดต้อกระจก … Continue reading

Posted in เลสิก | Comments Off on ไม่ต้องใช้คอนแทคเลนส์หลังเลสิก