Monthly Archives: April 2015

เด็กวัยรุ่นมีการใช้ชีวิตตามกระแสค่านิยมตะวันตกมากการเที่ยวผับสถานบันเทิงตอนกลางคืนในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเด็กวัยรุ่นมีการใช้ชีวิตตามกระแสค่านิยมตะวันตกมาก การเที่ยวผับสถานบันเทิงตอนกลางคืน ดื่มเหล้า เสพยา การกินอยู่ด้วยกันตอนกำลังอยู่ในวัยเรียน การมีกิ๊ก ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด การมีกิ๊กนั้นถึงจะไม่ใช่แฟน แต่ก็ทำให้วัยรุ่นมีความจริงใจต่อกันน้อยลง แล้วการคบเพื่อนหรือมีแฟน เดี๋ยวนี้จะรู้จักกันทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่เคยพบหน้ากัน อาจก่อให้เกิดคดีต่างๆขึ้นมามากมาย เช่น คดีฆ่าข่มขืน หลอกไปขาย หรือการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องที่วิตกกังวลอย่างมากในสมัยนี้ เราควรที่จะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆตามมา ในสมัยปัจจุบันวัยรุ่นชอบทำตัวตามสมัยตามค่านิยมของต่างประเทศโดยไม่นึกคำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย เช่นการแต่งตัว นุ่งสั้น สายเดี่ยว แทนที่จะแต่งตัวให้เหมาะสมกับวัย ในเสื้อผ้าราคาที่ถูก ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน ใช้มือถือ ก็ใช้ตามยี่ห้อตามยุคพอรุ่นใหม่ๆออกมาก็เปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นๆ ซึ่งบางคนฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยมาก แต่ก็ใช้จ่ายเกินตัว และภาระที่หนักนั้นก็มาตกอยู่ที่ผู้ปกครองของเรา ท่านทำงานหนักสายตัวแทบขาด กว่าจะได้เงินมา แต่ถูกลูกอย่างเรานำมาใช้ เพราะฉะนั้นเราควรจะร่วมมือกันใช้จ่ายแบบใหม่ และประหยัดเพื่อตบแทนพระคุณของผู้ปกครองเราด้วย ค่านิยมของวัยรุ่นเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และการอบรมบ่มนิสัยภายในครอบครัว โดยวัยรุ่นจะกระทำในสิ่งที่พึงพอใจ … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Comments Off on เด็กวัยรุ่นมีการใช้ชีวิตตามกระแสค่านิยมตะวันตกมากการเที่ยวผับสถานบันเทิงตอนกลางคืนในปัจจุบัน