Monthly Archives: December 2014

นิสิต นักศึกษา ไม่เห็นด้วยที่มีสถานบันเทิงมาเปิดบริการใกล้กับมหาวิทยาลัย

ประชนชนส่วนมาก ประสบปัญหาเกี่ยวด้านเสียงเป็นอย่างมาก เพราะยิ่งดึกเสียงเพลงจากสถานบันเทิงก็จะดังมากเวลาตั้งแต่ 22.00-01.00 น.โดยมีการนำลำโพงมาวางที่ฟุตบาท จนทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ เช่น หูตึง เครียด และยังมีการปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ประชาชนต้องทนกับกลิ่นสุรา กลิ่นบุหรี่ และกลิ่นอาเจียนที่อยู่หน้าบ้านของผู้ที่เมาจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บางครั้งผู้ใช้บริการเกิดการทะเลาะวิวาท จนทำให้ทรัพย์สินเสียหายแต่สุดท้ายก็ไร้คนรับผิดชอบ ยังมีการเอาทรัพย์สินของชาวบ้าน เช่น ม้านั่ง ออกมาวางไว้ที่ฟุตบาท จากการสอบถามพบว่าผู้ใช้บริการจอดรถในที่ห้ามจอดและ บริเวณไหล่ทางทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก และเป็นที่น่าตกใจว่าผู้ที่ใช้บริการมากว่าครึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา และคนที่เป็นเจ้าของร้านและทำงานในสถานบันเทิงก็เป็นนิสิตนักศึกษาเช่นกัน  ประชาชนเห็นว่าการที่มีสถานบันเทิงมาเปิดใกล้กับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งสถานบันเทิงปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด นิสิต นักศึกษา ไม่เห็นด้วยที่มีสถานบันเทิงมาเปิดบริการใกล้กับมหาวิทยาลัยและการที่ นิสิต นักศึกษา เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ควรเอาเวลามาอ่านหนังสือมากกว่าจะออกไปเที่ยว นิสิต นักศึกษา หลายคนไปเที่ยวแล้วตื่นไม่ทันเข้าเรียนจนทำให้การเรียนตกต่ำ เพราะเห็นว่าการไปเที่ยวในสถานบันเทิงสนุกกว่าการไปเที่ยวที่อื่น … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Comments Off on นิสิต นักศึกษา ไม่เห็นด้วยที่มีสถานบันเทิงมาเปิดบริการใกล้กับมหาวิทยาลัย