Monthly Archives: October 2015

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของสาวไทย ในปัจจุบัน

ในอดีตผู้หญิงไทยจะถูกสอนมาอย่างดีว่าให้ อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน แต่ปัจจุบัน ผู้หญิงสมัยใหม่โดยเฉพาะในวัยระดับอุดมศึกษาและวัยเพิ่งเริ่มทำงานจำนวนกว่า 50% นิยม กิจกรรมการเที่ยวกลางคืนใน คลับ ผับ หรือ บาร์ เพื่อเติมสีสันให้ชีวิตและเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน การงานและแข่งขันในสังคม พฤติกรรมและทัศนคติในการเที่ยวกลางคืนของสาวๆอายุระหว่าง 16-25 ปีในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จำนวน 200 คน ผ่านทางDDB Insights Springboard เครื่องมือในการศึกษาเบื้องลึกของผู้บริโภคที่สามารถทำให้เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคและสังคมแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้ง ผลการศึกษาแต่ละประเด็นพบว่า สำหรับสาวๆแล้ว การเที่ยวกลางคืนดูจะสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการออกงานสังคมอื่นๆ การแต่งตัวนั้นสาวๆ กว่า 80% เลือกที่จะแต่งตัวพอประมาณ กล่าวคือนิยมใส่สายเดี่ยว แขนกุด โชว์กันพอประมาณไม่โป๊เกินจนเสียความมั่นใจ หรือมิดชิดเกินไปจนดูหลุดเทรนด์แถมยังไม่เหมาะกับสถานที่ สำหรับชุดที่วาบหวิวอย่าง ซีทรู เปิดสะดือ หรือ เกาะอก สาวๆส่วนใหญ่ยังไม่กล้าพอที่จะใส่ออกไปเที่ยวกลางคืนได้ความผ่อนคลาย … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Tagged | Comments Off on พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของสาวไทย ในปัจจุบัน