คำแนะนำของคุณเกี่ยวกับปั๊มซับเมอร์ส

Posted: under สินค้า.

ปั๊มซับเมอร์สเป็นอุปกรณ์เชิงกลพิเศษที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวหรือก๊าซจากพื้นที่ความดันหนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งของความดัน เครื่องสูบน้ำมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ปั๊มซับเมอร์สใช้สำหรับให้น้ำและความร้อนและแม้กระทั่งพลังงาน! ปั๊มซับเมอร์สมีสองประเภทหลักคือปั๊มแบบไดนามิกและปั๊มแทนที่เชิงบวก ปั๊มแทนที่เป็นบวกมักจะดีกว่าเนื่องจากใช้ห้องที่ปิดสนิทเพื่อบังคับให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหล ปั๊มแบบไดนามิกไม่มีช่องปิดผนึก แต่ใช้โมเมนตัมเพื่อดันของเหลวและก๊าซผ่าน

ปั๊มซับเมอร์สต่อไปนี้ที่เราจะพูดถึงด้านล่างประกอบด้วยปั๊มทั้งสองประเภทนี้

เราจะพูดถึงปั๊มซับเมอร์สพื้นฐานและทั่วไปที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะผลิตปั๊มขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ปั๊มสกรูเป็นอีกชื่อหนึ่งของปั๊มแทนที่เชิงบวก ปั๊มซับเมอร์สที่ใช้กันมากที่สุดเนื่องจากไม่จับตัวเป็นก้อนและปั๊มของแข็งในขณะที่รักษาความเร็วคงที่ ปั๊มหอยโข่งผลิตขึ้นเพื่อรองรับการบรรทุกขนาดใหญ่ ปั๊มซับเมอร์สเหล่านี้มักใช้สำหรับการแปรรูปน้ำมันและสารเคมี พวกเขามีใบพัดในตัวที่บังคับให้ของเหลวหรือก๊าซเคลื่อนที่ไปสู่การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบหมุนนี้สร้างแรงกด ปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้านิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ปั๊มซับเมอร์สเหล่านี้ใช้ตัวนำไฟฟ้าและท่อแม่เหล็กเป็นแรงขับเคลื่อน ปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายโพแทสเซียมและโซเดียมเหลว ปั๊มซับเมอร์สที่คนส่วนใหญ่จะมีติดบ้านคือปั๊มน้ำหอยโข่งที่ใช้สูบน้ำออกจากสระว่ายน้ำ มีแม้กระทั่งปั๊มจุ่มที่ใช้สำหรับสูบน้ำสกปรกออกจากสระว่ายน้ำแล้วนำน้ำสะอาดกลับเข้าไป ปั๊มเจ็ทมีพลังมากและใช้ความเร็วสูงในการเคลื่อนย้ายของไหล ปั๊มเจ็ทมีไว้สำหรับผลักดันของเหลวเท่านั้น ปั๊มเหล่านี้ต้องการไอพ่นหรือน้ำเพื่อนำพาของเหลวไปด้วยและแรงดันเจ็ตจะทำให้สูญญากาศที่ดูดของเหลวปริมาณมากผ่านท่อ

ปั๊มซับเมอร์สประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงมาก

จนมักใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำจากบ่อลึกหรือหลุมเจาะ ปั๊มซับเมอร์สที่เก่าแก่ที่สุดและพบมากที่สุดคือประเภทมือถือที่ใช้ในการดึงน้ำจากบ่อก่อนที่จะมีการสร้างแหล่งน้ำสมัยใหม่ กังหันลมและกังหันน้ำยังเป็นเครื่องสูบน้ำที่เคลื่อนย้ายน้ำหรืออากาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆโดยปกติจะสร้างพลังงาน ปั๊มเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่มีอยู่ในตลาด อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นคนที่นิยมใช้มากที่สุด ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ปั๊มถูกใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มากมาย

มีตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงระบบน้ำภายในบ้าน วิธีการทำงานของปั๊มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทของปั๊มและประเภทของปั๊มซับเมอร์ส ในการหายใจเดียวกันปั๊มทั้งหมดจะทำงานภายใต้หลักการเดียวกันความดันนั้นใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวหรือก๊าซ ไม่ควรประเมินมูลค่าของเครื่องสูบน้ำต่ำเกินไปเนื่องจากมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://aecbrand.com/

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.